Xây dựng quy trình vận hành hồ chứa & hệ thống hồ chứa đa chức năng nhằm nâng cao hiệu quả dùng nước

NƯỚC là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và trữ lượng nước không phải là vô hạn. Cuộc sống, sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của con người đều xoay quanh nguồn nước. Chính vì vậy, các hồ chứa nước được xây dựng khắp nơi trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Công trình hồ chứa là một thành phần công trình hạ tầng rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Hồ chứa được xây dựng có thể phục vụ các mục đích:

  • Cấp nước sinh hoạt
  • Cấp nước tưới
  • Cấp nước cho công nghiệp
  • Phòng lũ
  • Phát điện
  • Phục vụ giao thông thủy
  • Hoặc tổng hợp các mục tiêu trên

Theo thống kê của Ban quản lý TW các dự án Thủy lợi, nước ta có hơn 6600 hồ chứa trên cả nước và rất nhiều công trình đang trong quá trình nghiên cứu/ xây dựng. Trong quá trình quy hoạch, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, khai thác vận hành cũng như cải tạo – nâng cấp các hồ chứa nước, bài toán điều tiết hồ chứa là một bài toán quan trọng và được tiến hành thường xuyên. Mục đích bài toán nhằm biến sự biến động theo không gian và theo thời gian của dòng chảy thiên nhiên để thông qua hồ chứa để phù hợp với mục đích dùng nước của con người. Bài toán điều tiết hồ chứa đa mục tiêu đôi khi còn phải giải quyết mẫu thuẫn giữa các ngành dùng nước với nhau nhằm đảm bảo lợi ích chung là tối ưu. Đồng thời, một công trình hồ chứa hay hệ thống hồ chứa được xây dựng luôn phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện ràng buộc phía thượng du, hạ du hồ chứa, mà các điều kiện ràng buộc này nhiều khi khá ngặt nghèo. Các hồ chứa nước quan trọng còn phải tuân theo các quy trình vận hành rất nghiêm ngặt được quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, việc giải quyết bài toán điều tiết hồ chứa/ hệ thống hồ chứa đa chức năng trong các trường hợp phục vụ đa mục tiêu là khá phức tạp. Việc điều tiết hồ chứa nước càng trở nên có ý nghĩa trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay mà Việt Nam là một nước đã gánh chịu những hậu quả nặng nề: hạn hán, lũ lụt, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất xảy ra khắp cả ba miền.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự tối ưu hóa việc điều tiết hồ chứa/ hệ thống hồ chứa đa chức năng, Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Clavis đã đầu tư nguồn lực, con người nhằm áp dụng các công cụ tiên tiến vào việc vận hành hồ chứa. Các chuyên gia của công ty đã làm chủ được nguyên lý tính toán và nhiều phần mềm tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa nhằm nâng cao quả dùng nước.

Các chuyên gia của công ty đã sử dụng các chương trình tính toán tiên tiến, tham gia vào một số dự án như Dự án mở rộng Thủy điện Hòa Bình, Dự án mở rộng Thủy điện Ialy, một số công trình thủy lợi – thủy điện tại CHDCND Lào. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, Clavis luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng, quý chủ đầu tư trong các dự án xây mới (thiết kế, thẩm tra) hoặc thiết lập quy trình vận hành hay trong các dự án cải tạo – nâng cấp các công trình hồ chứa nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng nước.