Nhân sự

Khác biệt đội ngũ nhân sự:
Khác biệt” của CLAVIS là ở đội ngũ cố vấn, chuyên gia. CLAVIS may mắn được hợp tác, giúp đỡ và tư vấn “trực tiếp” từ các thầy, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học của Việt Nam và Pháp.
Khác biệt của CLAVIS còn là từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, đến phương thức tư duy và vận hành để tạo ra kết quả tốt nhất cho khách hàng. Tập trung vào 4 yếu tố chính:
+ Năng khiếu (ưu tiên nhất), bao gồm khả năng đặc biệt về tầm nhìn, tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp; nhạy bén trong việc nhận dạng và giải quyết vấn đề.
+ Kiến thức, bao gồm việc nắm bắt thông tin, những gì học hỏi được từ sách vở và thực tiễn;
+ Kỹ năng, bao gồm việc hiểu biết và xây dựng quy trình thực hiện công việc hiệu quả;
+ Đạo đức, phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm với công việc và tôn trọng kỷ luật.
Xây dựng thành công mô hình “người hùng” ở mỗi vai trò. Với mỗi vị trí, mỗi nhiệm vụ được giao, thành viên của CLAVIS phải là người có năng lực xuất sắc nhất từ chuyên môn đến nhân cách trong quá trình thực hiện công việc, và được hưởng lương, thưởng theo mô hình này.