Địa điểm: Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Vingroup

Quy mô: Tổng diện tích 43,91 ha

Tổng vốn đầu tư: 30.000 tỷ đồng


Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra kết cấu kè


Kết quả hình ảnh cho Vinhome Central Park

Kết quả hình ảnh cho Vinhome Central Park
Kết quả hình ảnh cho Vinhome Central Park