Địa điểm: thi trấn SaPa, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai
Chủ đầu tư: UBND huyện Sa Pa


Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra ổn định mái dốc