Địa điểm: 102 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư: Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

Quy mô: Tổng diện tích 30 ha


Nội dung công việc: Tư vấn giám sát cải tạo