Địa điểm: ST-01, khu Đô thị thương mại & Du lịch Văn Giang Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
Chủ đầu tư: Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Quy mô: Tổng diện tích 30ha

Tổng vốn đầu tư: 421 tỷ đồng


Nội dung công việc: Đánh giá ảnh hưởng công tác thi công xử lý nền đến kết cấu móng

Hình ảnh có liên quan