Địa điểm: Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Phú Yên

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo kè bờ, bãi tập kết cá. Cải tạo, sữa chữa các công trình dân dụng

Tổng vốn đầu tư: 14.897 triệu đồng


Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra hạng mục công trình dân dụng và công trình giao thông [2018]