Địa điểm: Đồi 368 Bãi Cháy, giáp các đường Hạ Long, Bãi Cháy và dự án Hạ Long Star

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Hạ Long

Quy mô: tổng diện tích 51.742m2


Nội dung công việc: Thiết kế ổn định mái dốc [2018]