Địa điểm: Huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Quy mô: xây dựng 15 điểm khóa các vị trí kè hư hỏng tại suối Thia và suối Nung.

Tổng vốn đầu tư: 120 tỷ đồng


Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra chống sạt lở, ổn định kè, hộ chân [2018]