Địa điểm: Ấp Mù U, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng Công ty Phát điện 1


Nội dung công việc: Thiết kế gia cố xử lý nền bằng phương pháp cọc xi măng đất