TRUNG TÂM SẢN NHI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

  Client:

  Location:

  Year executed:

Địa điểm: Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Quy mô: diện tích 7ha

Tổng vốn đầu tư: 1.200 tỷ đồng


Nội dung công việc: Thiết kế tường chắn đất