KHU PHÁT TRIỂN GAS&LNG VÀ CÁC LOẠI PHỤ TRỢ LỌC HÓA DẦU

  Client: Anh Phát CORP

  Location: Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  Year executed: 06/2021

Bến neo đậu tàu công vụ, hậu cần cảng

Tên dự án: Khu phát triển Gas & LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP

Công việc tư vấn: Thiết kế BVTC hạng mục Bến neo đậu tàu công vụ, hậu cần cảng

Thời gian thực hiện: Tháng 06 năm 2021

Dự án với quy mô Bến dịch vụ hậu cần dài khoảng 152,5m tại phía Nam và 190,8m tại phía Bắc và Tây Bắc;

Tổng vốn đầu tư khoảng 133.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng);

Tiến độ đầu tư và xây dựng dự án bắt đầu từ Quý I/2022 đến hết Quý III/2022. Dự kiến dự án đi vào vận hành đầu Quý IV/2022.