)

KHÁCH SẠN PEARL RIVER 2

  Client:

  Location:

  Year executed:

Địa điểm: Km8 – đường Phạm Văn Đồng – phường Kinh Dương – thành phố Hải Phòng.
Chủ đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H & H
Quy mô:
– Diện tích đất                          : 1418 m2
– Mật độ xây dựng                   : 80%
– Tầng cao công trình              : 16 tầng (bao gồm 01 tầng lửng và 01 tầng mái)
– Tầng hầm                              : 02 tầng


Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra kết cấu công trình [2018]