)

DỰ ÁN XÂY MỚI CHÙA DẠM

  Client:

  Location:

  Year executed:

Địa điểm: xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh

Quy mô: 12 hạng mục chính: Tam quan; hành lang; nhà thờ tổ; đền thờ mẫu; tam bảo; nhà khách-nhà tăng; nhà ăn; nhà bếp-vệ sinh; cổng phụ; khu vệ sinh công cộng; sân vườn, đường dạo, cây xanh; hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

Tổng vốn đầu tư: 260 tỷ đồng


Nội dung công việc: Thiết kế ổn định mái dốc