BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC – CƠ SỞ 2

  Client: Bệnh viện việt đức

  Location: Hà Nội

  Year executed: 2015

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC – CƠ SỞ 2

Địa điểm: Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: Bộ Y Tế

Quy mô: 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2, gồm một tầng hầm và chín tầng nổi.

Tổng vốn đầu tư: 5000 tỷ đồng


Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế Hạ tầng kỹ thuật [2018]